De Complete Financiële Gids voor Beginners

De Complete Financiële Gids voor Beginners

23-06-2021 in Financieel

Woorden als financiën, vermogen en vermogensbeheer zijn bij de meeste mensen over de hele wereld bekend. Voor de meeste mensen die geen carrière in de economie of de financiële sector hebben, zijn deze woorden misschien moeilijk te begrijpen. Uit onderzoek blijkt uit een wereldwijde test van financiële geletterdheid dat slechts 66 procent van de volwassenen in Nederland financieel onderlegd is.

Het kan zijn dat je niet bekend bent met financiële terminologie en hoe financiën werken. Misschien weet je niet hoe vermogen wordt gecreëerd, opgebouwd, wat vermogensbeheer is, wie een financieel adviseur is, wat financieel advies is, enzovoort. Er komen allerlei economische vragen bij je op. Al deze onderwerpen komen kort aan bod in dit artikel op nl.Collected.Reviews. Wij hopen dat je na het doorlezen van alle basisideeën een goede basis heeft van financiën, vermogen en vermogensbeheer.

Wat zijn enkele financiële basisbegrippen?

Hieronder volgen enkele van de basisbegrippen van financiën.

1. Wat wordt bedoeld met de term financiën?

Het beheer van geld, vermogen en activa wordt financiën genoemd. Investeren, lenen, uitlenen, budgetteren, sparen en voorspellen zijn allemaal voorbeelden van financiële activiteit.

2. Wat is vermogen?

Vermogen wordt gedefinieerd als het fysieke of elektronische bezit van waardevolle zaken en geld.

3. Wat is vermogen opbouwen?

Vermogen opbouwen is simpelweg het proces van het vergroten van jouw nettowaarde en vermogen door de tijd heen. Je zult totale financiële vrijheid bereiken zodra je voldoende vermogen hebt vergaard. En dan hoef je misschien nooit meer te werken.

4. Wat is een activum?

Op de financiële markt is een activum een erkend middel met economische waarde. Het is in het bezit van of wordt gecontroleerd door een persoon, bedrijf of land met de hoop op toekomstig gewin. Het kan gaan om geld, onroerend goed of bepaalde apparatuur.

5. Wat is een schuld?

Een schuld is iets dat een persoon of een onderneming verschuldigd is, meestal een geldbedrag. Het kan ook gaan om bankleningen, hypotheken, achterstallige facturen, of andere geldbedragen die aan iemand anders verschuldigd zijn.

6. Wat is nettowaarde?

Eenvoudig gezegd is de nettowaarde het verschil tussen jouw totale vermogen en het totale bedrag dat je verschuldigd bent aan schuldeisers en andere financiële belanghebbenden.

7. Wat is vermogensbeheer?

Het beheer van beleggingsportefeuilles wordt beschouwd als vermogensbeheer. Het is het proces van het creëren, aankopen, exploiteren, onderhouden en verkopen van activa.

8. Wat is een vermogensbeheerder?

De vermogensbeheerder is de persoon of onderneming die belast is met het vermogen van een ander individu of bedrijf, de zogenoemde cliënt. Vermogensbeheerders bieden hun cliënten ook professionele begeleiding en portefeuillebeheer aan, op basis van de financiële doelstellingen en risicotolerantie van de cliënt.

9. Wat is een rente?

Rente is de kostprijs van het lenen van geld, waarbij de lener een vergoeding betaalt aan de uitlener voor de lening. Bijvoorbeeld, 'A' leent tien euro van 'B' voor tien dagen. Na tien dagen zal 'A' 'B' in totaal twaalf euro terugbetalen. De extra twee euro wordt rente genoemd. De kosten voor het lenen van 10 euro voor 10 dagen bedragen 2 euro.

10. Wat is een financieel adviseur?

Een financieel adviseur is een specialist die financiële diensten verleent aan cliënten op basis van hun financiële status. Financieel adviseurs kunnen onafhankelijk werken of als werknemers van een grotere financiële instelling. Deze financieel adviseurs gebruiken hun kennis en deskundigheid om persoonlijke financiële plannen op te stellen die cliënten helpen hun financiële doelen te bereiken.

11. Wat is een financieel advies?

Financieel advies is begeleiding bij het succesvol uitvoeren van uw financiële taken. Financiële taken kunnen bestaan uit beleggen, budgetteren, uitgaven beperken, activa verkopen of schulden afbetalen.

12. Wat is een beleggingsadvies?

Beleggingsadvies is elke vorm van bijstand waarbij een individu of entiteit in ruil voor een vergoeding advies krijgt over activa met het oog op beleggingsdoelstellingen. Bijvoorbeeld, advies om een specifieke belegging te kopen of te verkopen.

Beleggen voor Beginners

Beleggen voor beginners is een zeer belangrijk onderwerp en moet zorgvuldig worden begrepen. Je moet beleggen als je vermogen wilt verdienen en vergaren en financieel onafhankelijk wilt worden. Beleggen kan je een extra bron van inkomsten geven, jouw pensioen ondersteunen, of je zelfs uit een financiële impasse halen.
Voordat je gaat beleggen, moet je eerst een aantal belangrijke beslissingen nemen. Volg de vier stappen hieronder om beter te begrijpen wat er van je wordt verwacht voordat je gaat beleggen:

Stap #1: Wat zijn jouw doelen?

Eerst moet je jouw doelstellingen bepalen. Maak voor jezelf een financiële routekaart. Waarom wens je te beleggen? Wat is jouw motivatie om te beleggen, en wat hoopt je hiermee te bereiken? Er zijn twee soorten doelstellingen. Beleg je voor kortetermijn- of langetermijndoelen?

● Kortetermijndoelen: Onder meer het plannen van jouw volgende vakantie, het kopen van een auto of het kopen van iets voor een noodgeval.

● Doelstellingen op lange termijn: Hebben betrekking op het genereren van een gestage inkomensstroom na pensionering of het kopen van een huis.
Het is van essentieel belang om bij het beleggen doelstellingen voor ogen te hebben; anders loop je het risico de belegging en jouw vermogen te verliezen en in de schulden te komen.

Stap #2: Wat is uw risicotolerantie?

Risicotolerantie verwijst naar het psychologische vermogen van een belegger om de mogelijkheid te dragen dat hij geld verliest op een belegging. Als iemand een lage risicotolerantie heeft, zal hij bijvoorbeeld voorzichtig beleggen, met een grotere nadruk op beleggingen met een laag risico en minder op risicovolle ondernemingen.

Bij het bepalen van de risicotolerantie moet rekening worden gehouden met het nettovermogen en het beschikbare risicokapitaal. Voordat je gaat beleggen, moet je jouw risicotolerantie bepalen; anders belast je jezelf onnodig en kun je vermogen verliezen.

Stap #3: Open zelf een rekening om te beleggen of huur hulp in.

In de derde stap moet je kiezen of je een rekening wilt openen om te beleggen of dat je iemand anders namens jou wilt laten beleggen. Je kunt een rekening openen bij een vastgoedkantoor en daar jouw vermogen en beleggingen beheren. Je kunt ook vermogensbeheerders inschakelen om namens u te beleggen en jouw vermogen te beheren. In Nederland zijn gerenommeerde vermogensbeheerders onder andere de ABN Amro, ING, en Savedo. Je kunt recensies over hen en andere vermogensbeheerders lezen op onze website. Het lezen over hen kan je helpen beslissen of je van hen gebruik wilt maken of een eigen rekening wilt openen.

Stap #4: Beslissen waar te investeren?

Deze vierde stap is voor als je een eigen rekening gaat openen. De laatste stap bestaat uit te bepalen waar je jouw geld wilt onderbrengen. Welke soorten activa en opties zijn goed voor jou, en afgestemd op jouw risicotolerantie? Staatsobligaties, bedrijfsobligaties, aandelen, overheidseffecten, financiële effecten, geldmarktfonds, individuele aandelen, dividend aandelen, beleggingsfondsen, indexfondsen, onroerend goed, cryptocurrencies, en spaarrekeningen zijn enkele van de beleggingsopties die op de markt beschikbaar zijn. (Sommige van deze opties worden later in de tekst kort verkend)

Wat zijn enkele van de beste investeringen voor beginners?

1. Spaarrekeningen met hoog rendement

Een hoogrentende spaarrekening is een type spaarrekening waarop 20 tot 25 keer meer wordt vergoed dan het nationale gemiddelde voor een spaarrekening. Een hoogrentende spaarrekening is ideaal voor risicomijdende beleggers, met name diegenen die snel geld nodig hebben en de kans op verlies van hun vermogen willen vermijden.

2. Staatsobligaties

Een staatsobligatie is een lening die je aan de overheid verstrekt. Staatsobligaties kunnen periodieke rentebetalingen betalen die couponbetalingen worden genoemd. Staatsobligatiefondsen kunnen geschikt zijn voor risicomijdende beleggers. Bovendien kunnen deze fondsen een uitstekende keuze zijn voor beginnende beleggers en beleggers die op zoek zijn naar cashflow.

3. Onderlinge fondsen

Een gemeenschappelijk beleggingsfonds bundelt het geld van beleggers om aandelen, obligaties of andere activa te kopen. Daardoor deelt elke belanghebbende in de winsten of verliezen van het fonds. Geavanceerd portefeuille- en vermogensbeheer, herbelegging van dividenden, risicominimalisatie, eenvoud en een eerlijke prijsstelling zijn allemaal voordelen voor beleggers. Het is een prachtige belegging voor beginners vanwege de voordelen.

4. Dividend aandelen

Dividendaandelen behoren tot de meest veilige manieren om op de aandelenmarkt te beleggen. Dividenden zijn delen van de winst van een bedrijf die op kwartaalbasis aan de aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd. Dividendaandelen zijn een uitstekende keuze voor beginners, een goede keuze voor praktisch elk type aandelenbelegger, ze kunnen ideaal zijn voor wie op zoek is naar inkomsten.

5. Cryptocurrency

Cryptocurrency is een digitale munteenheid die is ontworpen om als ruilmiddel te fungeren. Met andere woorden, een cryptomunt is een digitale munteenheid die kan worden gebruikt om goederen en diensten te kopen. Crypto is de afgelopen jaren een populair begrip geworden, aangezien geld in de markt is gestroomd, waardoor de prijzen zijn opgedreven en nog meer handelaren tot de actie zijn aangetrokken. Investeren in cryptocurrencies is riskant, maar het zal in de toekomst één van de beste investeringen zijn. Daarom zouden nieuwkomers een klein bedrag moeten investeren om vertrouwd te raken met de werking ervan, om er in de toekomst de vruchten van te plukken.

Tot slot

Financiële onafhankelijk zijn is voor iedereen van groot belang. In het boek Rich Dad, Poor Dad, stelt Robert Kiyosaki: "De belangrijkste reden waarom mensen financieel lijden is dat ze jaren op school hebben gezeten maar niets hebben geleerd over geld en vermogen." Het resultaat is dat mensen leren om voor geld te werken... maar nooit om geld voor hen te laten werken.

Iedereen heeft tegenwoordig behoefte aan financiële onafhankelijkheid. Om het leven beter te maken, moet men tijd besteden aan het verbeteren van zijn financiële inzicht en beginnen met beleggen. Als je echter niet de tijd kan vrijmaken om actie te ondernemen, kun je gebruik maken van de diensten van vermogensbeheerdiensten. Als je meer over hen te weten wilt komen, kun je dat doen door over hen en hun beoordelingen te lezen op onze website.

Mo
  • Home